Mở Hồ Sơ Tội Ái Cải Cách Ruộng Đất

Hồ Chí Minh

Nhiếp ảnh gia Liên Xô Dmitri Baltermants

 
Việt Nam kinh hoàng cuộc Cải Cách Ruộng Đất

Cải cách ruộng đất đă giết trên 500,000 người chết

Mở hồ sơ tội ác Hồ Chí Minh

Có ai c̣n nhớ Hồ Chí Minh ra lệnh giết 500,000 người dân miền Bắc Việt Nam không ?

Qua cuộc cải cách ruộng đất vào năm 1955

 

Tôi không tin tất cả người Việt Nam mất hết tất cả sĩ diện, mất hết nền văn hiến Việt Nam, và để mất lịch sử đất nước của ḿnh. Ông cha của ḿnh ngày xưa hào hùng với một đất nước từ Tây qua Đông mười ngàn dậm ( 40.000 cây số ) từ Bắc xuống Nam mười lăm ngàn dậm ( 60.000 cây số ) Thế mà đất nước Việt Nam ngày nay chỉ c̣n một ngàn năm trăm km ( 1.500 cây số ) Hay là người Việt Nam ngày nay có một điểm chung để cùng hẹn nhau tự tiêu diệt, như cuộc ruộng đất miền Bắc năm 1955, nội chiến 30 năm, vượt biên hơn hai triệu người dân đi khắp nơi trên thế giới, đảng Cộng Sản đánh tráo kẻ đỏ nghèo hoá giàu, cướp toàn bộ tất cả bất động sản, ngân kim, cướp sinh mạng từ thai nhi đến tuổi chưa trưởng thành, bán dân làm nô lệ hải ngoại như thời trung cổ, dâng đất dâng biển cho Trung Quốc, người dân trong nước đời sống không c̣n kỳ vọng tương lai, hết chất sống không c̣n một thứ vũ khí ǵ để phản kháng lại với chế độ tự hào loài khỉ ( Thuyết của Cộng Sản ). Hay là toàn dân vẫn chấp nhận tuân lệnh chế độ của loài khỉ măi măi ư !!! Tôi c̣n nhớ lời nói của Đức Phạm Hộ Pháp : " — Tôi xin loan tin đến đồng bào. Ngày nay ( 12-12-1939 ) không trừ được một Hồ Chí Minh đỏ th́ tương lai Việt Nam sẽ có triệu Hồ Chí Minh đỏ con, lúc ấy Việt Nam muốn trứ th́ đă muộn màn rồi ! " Ai là người c̣n máu huyết tổ quốc Việt Nam ? Ai c̣n tự hào là người Việt Nam ? Ai là người c̣n lương tâm Việt Nam nhất định phải từ giả chế độ Cộng Sản ! Chúng ta không thể tin người Cộng Sản và không nên tin những loa mồng Quốc Gia bất lương . Chúng ta muốn tranh đấu thực sự là vận động hết toàn lực bất bạo động, ngọn cờ duy nhất hiện nay là Việt Nam Dân Chủ Đa Nguyên, như mục đích tổ chức Tập  Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đang thược hiện. Một tổ chức hoàn toàn lương thiện . http://www.thongluan.org

Diên Dung

 

" Thuận Thiên hữu tồn .
Nghịch Thiên tất vong ."

 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh vui mừng cuộc đấu tó thành công

 

Thanh niên trí thức bị đảng Cộng Sản đem ra tử h́nh

     

Toàn dân đều là nạng nhân dưới chế độ đảng Cộng Sản Việt Nam

 

Trên 500,000 người dân đồng cảnh ngộ 1955

 

 Đảng Cộng Sản lập ra hiện trường đấu tố người dân 1955

  tại Việt Nam.
 

Vũ khí truyền thống và phổ biến nhất của Cộng sản là bốc và ném hay c̣n được gọi tên là " Củ đậu bay "

 

Tư liệu đặc biệt về Cải Cách Ruộng Đất miền Bắc Việt Nam 1955

Dưới chế độ đảng Cộng Sản Việt Nam

 

Việt Nam kinh hoàng cuộc Cải Cách Ruộng Đất

  

Cải cách ruộng đất đă giết trên 500,000 người chết

 

    

Mở hồ sơ tội ác Hồ Chí Minh

 

 

 

   

Chúng tôi sẽ tŕnh chiếu film ( Chúng Tôi Muốn Sống )