GỌI ĐÀN

"Gọi Đàn" là lời kêu gọi của Đại Việt đă có từ ngày xa xưa. Hai tiếng "Gọi Đàn" đă đương nhiên trở thành tiếng gọi riêng tư đặc biệt và bí mật của Đảng.

Hôm nay, trên trang nhà Đại Việt nầy, chúng tôi mở lại mục "Gọi Đàn" là để kêu gọi sự tập hợp của Đảng Viên trong chiều hướng củng cố, xây dựng và phát triển Đảng, để đáp ứng với nhu cầu hoạt động hiện tại, cũng như để chuẩn bị cho các hoạt động của Đảng trong tương lai.

Do đó, chúng tôi thiết tha kêu gọi qúi Đồng Chí khi nghe tiếng "Gọi Đàn" hăy trở về tập họp với các cơ sở địa phương, cho dù qúi Đồng Chí là Đảng Viên của Đại Việt Cách Mạng, Tân Đại Việt hay Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Mục tiêu chung của Đảng là đấu tranh giải thể chế độ độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam, và xây dựng một nước Việt Nam Tự Do - Dân Chủ - Phú Cường.
"Gọi Đàn" một lần nữa thiết tha kêu gọi các Đồng Chí từ trước tới nay chưa có dịp tham gia hoạt động với các cơ sở hăy mau chóng t́m đến cơ sở ở địa phương ḿnh đang ở để tập hợp lại trong hàng ngũ Đại Việt, ngơ hầu đóng góp công sức phần nào trong công cuộc đấu tranh chung. Đó là trách nhiệm của người Cán Bộ Đại Việt đă chọn Chủ Thuyết Dân Tộc Sinh Tồn làm kim chỉ nam cho lư tưởng phục vụ Tổ Quốc và Dân Tộc, để xây dựng một nước Việt Nam:
Tự Do - Dân Chủ và Phú Cường

Đại Việt Quốc Dân Đảng

Ban Chấp Hành Trung Ương